Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Doanh nghiệp sản xuất thép “tát nước” theo... giá phôi

Có những doanh nghiệp vẫn được biết đến là sản xuất thép với một phần đầu vào là quặng khai thác trong nước như Công ty Gang thép Thái Nguyên (TISCO), có thể chủ động được về nguyên liệu lẫn giá cả, nhưng cũng chọn con đường “giá cả tăng thì giá thép phải tăng”.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2007/10/76513.cand