Doanh nghiệp thuận lợi hơn khi có nhiều điểm kiểm tra chuyên ngành

Gốc
Thực hiện Luật Hải quan, trong năm 2016 này, nhiều điểm kiểm tra chuyên ngành đã được các Cục Hải quan khai trương nhằm hỗ trợ một cách kịp thời nhất cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp thuận lợi hơn khi có nhiều điểm kiểm tra chuyên ngành - Ảnh 1

Lễ khai trương điểm kiểm tra chuyên ngành.

Tại Quảng Ninh, ngày 11/1/2016, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã khai trương địa điểm kiểm tra chuyên ngành tại khu vực cảng Cái Lân.

Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan Quảng Ninh, tại Chi cục Hải quan cảng Cái Lân, trong năm 2015, số lượng tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành là 2.253 tờ khai, với tổng kim ngạch 1.517 triệu USD, chiếm 19,07% tổng số tờ khai và 58,86% tổng kim ngạch hàng hóa XNK qua cảng Cái Lân (số lượng 4.258.514 tấn hàng hóa và 8.743 chiếc ô tô, xe máy chuyên dụng các loại).

Theo Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ninh Nguyễn Ngọc Trìu, việc khai trương địa điểm kiểm tra chuyên ngành tại cảng Cái Lân là bước đi thiết thực, cụ thể trong thực hiện Luật Hải quan 2014; Nghị quyết 19/NQ-CP năm 2015 của Chính phủ; Đề án giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK. Đây cũng là sự cần thiết trong giai đoạn hiện nay để hỗ trợ doanh nghiệp (DN) một cách thiết thực nhất, cải cách thủ tục hành chính hiệu quả nhất.

Được biết, sau Chi cục Hải quan cảng Cái Lân, Cục Hải quan Quảng ninh tiếp tục khai trương địa điểm kiểm tra chuyên ngành tại khu vực Cửa khẩu Móng Cái. Quảng Ninh là đơn vị duy nhất trong 7 đơn vị triển khai địa điểm kiểm tra chuyên ngành có 2 địa điểm kiểm tra chuyên ngành.

Tại Lạng Sơn, cũng trong tháng 1/2016, Cục Hải quan Lạng Sơn đã tổ chức Lễ công bố triển khai địa điểm kiểm tra chuyên ngành tại khu vực Cửa khẩu Tân Thanh.

Theo Cục Hải quan Lạng Sơn, hiện nay số lượng hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành còn lớn, trong khi quy định và cách thức quản lý đối với hàng hóa XNK thuộc diện phải kiểm tra chuyên ngành vẫn còn tương đối phức tạp, ảnh hưởng đến thời gian thông quan hàng hóa, gia tăng chi phí của DN. Đặc biệt, nhiều lô hàng DN làm thủ tục nhập khẩu tại Tân Thanh nhưng phải đưa mẫu về Hà Nội để làm thủ tục kiểm tra, điều này khiến DN mất thời gian và chi phí đi lại.

Để giải quyết bất cập trong công tác phối hợp quản lý đối với hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành, từ cuối tháng 12/2015, Hải quan Lạng Sơn đã tiến hành ký kết quy chế phối hợp với 5 lực lượng kiểm tra chuyên ngành: Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VII, Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lạng Sơn, Kiểm dịch y tế tỉnh Lạng Sơn, Viện vệ sinh an toàn thực phẩm và Viện Dệt may.

Theo đó, Cục Hải quan Lạng Sơn đã tích cực chuẩn bị địa điểm tại khu vực Cửa khẩu Tân Thanh để các lực lượng bố trí cán bộ trực tiếp giải quyết thủ tục cho DN tại cửa khẩu. Điều này sẽ giúp DN thuận lợi hơn trong thực hiện công tác kiểm tra chuyên ngành, rõ nhất là thời gian chuyển đăng ký gốc (cho cơ quan Hải quan) giảm từ 2 ngày xuống còn 1 ngày; thời gian lấy mẫu và nhận kết quả kiểm tra từ cơ quan quản lý chuyên ngành giảm từ 10 đến 15 ngày (kể từ ngày lấy mẫu) xuống còn 7 hoặc 10 ngày…

Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn Hoàng Khánh Hòa cho biết, việc khai trương địa điểm kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu là bước đi thiết thực, cụ thể trong thực hiện Luật Hải quan 2014; Nghị quyết 19/NQ-CP năm 2015 của Chính phủ; Đề án giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK. Đây cũng là sự cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Doanh nghiệp thuận lợi hơn khi có nhiều điểm kiểm tra chuyên ngành - Ảnh 2

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh khai trương buổi lễ.

Còn tại Hà Nội, Cục Hải quan Hà Nội đã tổ chức Lễ công bố triển khai địa điểm kiểm tra chuyên ngành tại khu vực cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Theo Cục Hải quan Hà Nội, năm 2014 tổng số tờ khai làm thủ tục tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài là 82.467 tờ khai, trong đó tờ khai phải kiểm tra chuyên ngành là 14.151 tờ khai. Năm 2015, tổng số tờ khai làm thủ tục tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài là 99.078 tờ khai, trong đó tờ khai phải kiểm tra chuyên ngành là 13.355 tờ khai. Hàng hóa nhập khẩu làm thủ tục tại đơn vị phần lớn phải thực hiện kiểm tra chuyên ngành trong các lĩnh vực: Kiểm tra chất lượng, kiểm dịch động vật, kiểm dịch thực vật, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Năm 2014, các loại hàng hóa phải kiểm tra chất lượng, kiểm dịch động vật, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm dịch thực vật đang chiếm tới 92% tổng số tờ khai có giấy phép, chiếm 16% tổng số tờ khai.

Năm 2015, các loại hàng hóa trên chiếm tới 80% tổng số tờ khai có giấy phép, chiếm 11% tổng số tờ khai.

Với quy chế phối hợp đã được ký kết giữa Cục Hải quan Hà Nội và các cơ quan kiểm tra chuyên ngành sẽ đem lại hiệu quả về: Thời gian trả kết quả cho DN sẽ giảm từ 3 đến 5 ngày so với thời gian trung bình trước đây (từ 10 đến 15 ngày). Đảm bảo quản lý chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm, an toàn kinh tế, bảo vệ môi trường. Tạo điều kiện cho hoạt động XNK được thông thoáng và tập trung theo cơ chế một cửa, tạo thuận lợi cho DN trong việc thông quan nhanh chóng hàng hóa.

Trước đó, từ tháng 12/2015, Cục Hải quan Hải Phòng tổ chức Lễ công bố triển khai địa điểm kiểm tra chuyên ngành tại khu vực cảng Hải Phòng. Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng Nguyễn Tiến Lộc cho biết, việc khai trương địa điểm kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu là bước đi thiết thực, cụ thể trong thực hiện Luật Hải quan 2014; Nghị quyết 19/NQ-CP năm 2015 của Chính phủ; Đề án giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK…

Điều này sẽ giúp DN thuận lợi hơn trong thực hiện công tác kiểm tra chuyên ngành, rõ nhất là thời gian chuyển đăng ký gốc (cho cơ quan Hải quan) giảm từ 2 ngày xuống còn 1 ngày; thời gian lấy mẫu và nhận kết quả kiểm tra từ cơ quan quản lý chuyên ngành giảm từ 10 đến 15 ngày (kể từ ngày lấy mẫu) xuống còn 7 hoặc 10 ngày.

Đức Nam

Tin nóng

Tin mới