Doanh nghiệp trích 1.000 đồng lãi mỗi lít xăng để trả nợ

(VietNamNet) - Bộ Tài chính vừa quyết định tạm ứng từ ngân sách số lỗ kinh doanh mặt hàng xăng cho các doanh nghiệp đầu mối

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/kinhte/2008/10/807201/