Một cuộc khảo sát được tiến hành trên 4.800 nhân sự cao cấp làm việc tại các công ty trong nước và các công ty nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam trong thời gian 3 tháng đầu năm 2011 của Navigos Search, nhà cung cấp các giải pháp tuyển dụng nhân sự cao cấp, mới đây đã đưa ra những bất ngờ lớn.

Cuộc khảo sát này cũng cho thấy một kết quả thú vị. Nếu trước đây người lao động tại Việt Nam có khuynh hướng lựa chọn những công ty đa quốc gia để đầu quân bởi: môi trường làm việc tốt hơn, lương thưởng hấp dẫn hơn và có triển vọng phát triển nghề nghiệp hơn những công ty trong nước, thì giờ đây điều đó không còn là yếu tố tiên quyết hấp dẫn người lao động. Chỉ có khoảng 14,3% người tham gia cuộc khảo sát lựa chọn "công ty đa quốc gia" như là một trong các yếu tố quan trọng mà một thương hiệu tuyển dụng hấp dẫn cần có. Các công ty trong nước hiện đã chú ý nhiều hơn đến việc xây dựng danh tiếng và thương hiệu tuyển dụng để thu hút nhân tài. Các công ty hầu như không tuyển được nhân sự cao cấp tại các trung tâm giới thiệu việc làm. Họ có những bước phát triển đáng kể và cũng đưa ra rất nhiều triển vọng nghề nghiệp cho nhân viên. Khảo sát cũng cho thấy rằng 61,8% số người cho biết các phương tiện truyền thông như báo chí, Internet, trang web của công ty, v.v… là kênh thông tin chính mà họ tìm đến khi có ý định làm việc cho một công ty và muốn tìm hiểu các thông tin về công ty đó. Đây cũng là kênh chiếm tỉ lệ cao nhất so với các kênh khác như gia đình (11%), bạn bè (33%) hay từ những người hiện đang làm việc tại công ty (42.8%), v.v… Như vậy, với kết quả có được từ cuộc khảo sát, có thể hiểu rõ hơn vai trò quan trọng của các phương tiện truyền thông trong việc chuyển tải thông tin của nhà tuyển dụng. Ngày nay, người lao động, đặc biệt là nguồn nhân lực cấp cao, thường ưu tiên "đầu quân" về cho nhà tuyển dụng mà họ tin tưởng. Do đó, việc xây dựng hình ảnh thương hiệu tuyển dụng và chuyển tải thông điệp này ra bên ngoài cũng như trong nội bộ công ty một cách hiệu quả là một hoạt động rất cần thiết. Tuy nhiên, nhà tuyển dụng cũng cần phải tính đến việc lựa chọn các kênh truyền thông phù hợp và tính nhất quán của thông tin khi truyền tải thông điệp để tạo được hiệu ứng cao nhất, thu hút sự chú ý của đối tượng nhân sự cao cấp