Doanh nghiệp tự bảo vệ mình

Gốc
Hiện nay ngành Hải quan đã tổ chức rất nhiều “kênh” thông tin để phục vụ DN, nhưng, nếu DN không khai thác những “kênh” đó thì hải quan sẽ lấy đâu ra cơ sở để hỗ trợ có hiệu quả với DN?Chi tiết...

Tin nóng

Tin mới