Hanoinet - Thời gian qua, do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, sức tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp (DN), nhất là các DN sản xuất hàng xuất khẩu đang giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2008.