Doanh nghiệp viễn thông chỉ đối phó?

Gốc
Quản lý thuê bao trả trước bằng cách yêu cầu người dùng khai báo thông tin cá nhân là công việc cần sự phối hợp đồng bộ của: người dùng, DN cung cấp dịch vụ và các loại văn bản, chế tài pháp luật của cơ quan quản lý nhà nước. Tuy nhiên, kết quả sau 1 năm thực hiện vẫn lộ rõ những tồn tại căn bản: người dùng chưa có ý thức đăng ký thông tin, văn bản và chế tài chưa đủ, và chủ thể quan trọng nhất trong “sự nghiệp” quản thuê bao trả trước này là các DN cung cấp dịch vụ vẫn thờ ơ chưa muốn thực sự vào cuộc!. Xem theo ngày :

Tin nóng

Tin mới