Doanh nghiệp viễn thông muốn tăng cước điện thoại quốc tế

Gốc
Các doanh nghiệp (DN) cung cấp dịch vụ viễn thông vừa có kiến nghị gửi Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) đề nghị tăng cước điện thoại quốc tế chiều về trong năm 2014.

Cụ thể, các DN VNPT, Viettel, FPT Telecom, CMC cùng kiến nghị Bộ TT-TT tăng cước quốc tế chiều về (VoIP quốc tế chiều về) từ 6,1 cent/phút hiện nay lên 8,1 cent/phút (tương đương khoảng 1.700 đồng/phút). Các DN viện dẫn mức cước 8,1 cent phù hợp với mặt bằng chung của khu vực cũng như thế giới. Các DN cho rằng, nếu Bộ chấp thuận cho tăng cước thì dự kiến dịch vụ này sẽ đem lại doanh thu 12 triệu USD/năm, tương đương 250 tỷ đồng/năm. Đại diện Tập đoàn VNPT cho biết, khi đề xuất kiến nghị tăng cước, DN cũng đã dự tính lưu lượng sụt giảm khoảng 20%.

Văn Kỳ

Tin nóng

Tin mới