Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và đầu tư, tính đến nay, Việt Nam đã có 146 dự án đầu tư sang Lào với tổng vốn đăng ký 1,52 tỷ USD, quy mô bình quân một dự án là 10,4 triệu USD.

Doanh nghiệp Việt mở rộng đầu tư sang Lào