Doanh số giao dịch USD trên thị trường liên ngân hàng tuần qua giảm mạnh, bình quân chỉ 234 triệu USD/ngày.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong tuần từ 9 – 15/10, tổng doanh số giao dịch bằng USD trên thị trường liên ngân hàng đạt 1.172 triệu USD, bình quân 234 triệu USD/ngày. Đây là mức thấp so với các tuần giao dịch gần đây. Cụ thể, trong 3 tuần trước đó, tổng doanh số lần lượt là 1.844 triệu USD, bình quân 342 triệu USD/ngày; 1.804 triệu USD, bình quân 360 triệu USD/ngày; 1.580 triệu USD, bình quân 316 triệu USD/ngày. Đặc biệt, thời điểm trước tháng 8/2009, doanh số giao dịch bình quân ghi nhận phổ biến trên 400 triệu USD/ngày Doanh số giao dịch tuần vừa qua đã giảm mạnh, thấp hơn bình quân của 1 tuần nhập khẩu trong 9 tháng qua (1,34 tỷ USD), một phần cho thấy áp lực cầu ngoại tệ đã bớt phần căng thẳng. Ngân hàng Nhà nước cũng tiếp tục thông báo rằng: “Trong tuần qua, tính thanh khoản của thị trường ngoại hối đã được cải thiện. Nhiều ngân hàng thương mại đã mua được ngoại tệ từ khách hàng giúp cho trạng thái ngoại tệ của hệ thống được cải thiện”. Tuần qua cũng là thời điểm tỷ giá USD/VND bình quân trên thị trường liên ngân hàng chính thức vượt mốc 17.000 VND. Tỷ giá này trong ngày 16/10 ở mức 17.003 VND.