Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Doanh số Xbox 360 tăng vọt

Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
Gốc

Microsoft thừa nhận hãng quyết định sử dụng chiêu bài giảm giá bán cho 3 phiên bản Xbox 360 là để cải thiện tình hình kinh doanh. Và, bước đầu Microsoft đã thành công.

Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=11378&t=pcolarticle