Hỏi:

small_8446.jpg Doanh nghiệp bổ sung đăng ký kinh doanh bất động sản. Đề nghị Quý báo hướng dẫn đơn vị xác định doanh thu từ chuyển quyền sử dụng đất khi bán căn hộ chung cư cao cấp để tính thuế thu nhập doanh nghiệp. (Đào Hồng Hoa, Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ) a, Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ) Trả lời: Đơn vị kinh doanh bán căn hộ chung cư cao cấp phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho bên mua và kê khai, nộp thuế thu nhập chuyển quyền sử dụng đất và thuế thu nhập doanh nghiệp của hoạt động kinh doanh nhà. Đơn vị kinh doanh phải hạch toán riêng doanh thu bán căn hộ để kê khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và doanh thu chuyển quyền sử dụng đất (để kê khai nộp thuế thu nhập chuyển quyền sử dụng đất) theo quy định. Trường hợp, đơn vị không hạch toán riêng được doanh thu bán căn hộ và doanh thu chuyển quyền sử dụng đất thì doanh thu tính thuế thu nhập chuyển quyền sử dụng đất là toàn bộ doanh thu bán căn hộ và doanh thu chuyển quyền sử dụng đất mà cơ sở kinh doanh thu được. Doanh thu chuyển quyền sử dụng đất của từng căn hộ làm căn cứ tính thuế được xác định bằng tổng doanh thu chuyển quyền sử dụng đất của toàn bộ khu nhà theo dự toán, nhân với tỷ lệ giữa diện tích (m2) căn hộ bán so với tổng diện tích (m2) của các căn hộ thuộc tòa nhà (bao gồm cả diện tích các phòng không bán, để lại sử dụng hoặc cho thuê) và được bên mua chấp thuận. Cơ sở kinh doanh nhà phải lập dự toán tổng doanh thu chuyển quyền sử dụng đất của toàn bộ khu nhà để làm căn cứ phân bổ thu nhập chịu thuế khi bán căn hộ và tính, kê khai nộp thuế thu nhập đối với thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất. Khi quyết toán kết quả kinh doanh của toàn bộ khu nhà thì tổng doanh thu chuyển quyền sử dụng đất phải chịu thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất được xác định là tổng doanh thu mà cơ sở kinh doanh thu được, trừ (-) tổng giá trị xây lắp khu nhà.