Tính riêng trong tháng 7/2013, doanh thu bán điện của EVN ước đạt 15.039 tỷ đồng, tăng 19,22% so cùng kỳ.

Theo báo cáo từ Bộ Công thương, doanh thu bán điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong tháng 7/2013 ước đạt 15.039 tỷ đồng, tăng 19,22% so cùng kỳ. Tính chung 7 tháng đầu năm 2013, doanh thu bán điện của EVN ước đạt 96.786 tỷ đồng, tăng 22,75% so cùng kỳ.

Vừa qua, EVN đã tăng giá bán điện thêm 5% kể từ ngày 1/8/2013. Theo đó, giá bán điện bình quân là 1.508,85 đ/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), tăng 71,85 đ/kWh (5%) so với giá bán điện bình quân đang áp dụng (1.437 đ/kWh).

Về đợt tăng giá điện này, trao đổi với báo chí, ông Đinh Quang Tri, Phó tổng giám đốc EVN cho biết, chỉ tính riêng đợt tăng giá 1/8, EVN sẽ tăng thu thêm 3.000 - 4.000 tỷ đồng trong năm nay.

Theo các số liệu công bố trước đó, năm 2012, tổng doanh thu bán điện của EVN đạt 143.000 tỷ đồng, lợi nhuận trên 5.000 tỷ đồng. Riêng với lần tăng giá ngày 22/12/2012, EVN thu lợi 6.000-7.000 tỷ đồng, trong đó chi 900 tỷ đồng vào chênh lệch giá mua than, 3.800 tỷ đồng mua khí và 3.000 tỷ đồng do chênh lệch tỷ giá.

Báo cáo của Bộ Công thương cũng cho biết, trong tháng 7, điện sản xuất EVN và mua ngoài ước đạt 11.428 triệu kWh, tăng 8,85% so cùng kỳ; 7 tháng 2013 ước đạt 73.583 triệu kWh, tăng 9,47% so cùng kỳ.

Điện thương phẩm tháng 7/2013 ước đạt 10.245 triệu kWh, tăng 10,75% so cùng kỳ; 7 tháng 2013 ước đạt 65.931 triệu kWh, tăng 10,25% so cùng kỳ.

Về đầu tư xây dựng, tháng 7/2013, ước thực hiện giá trị khối lượng vốn đầu tư 5.700 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2013 đạt được 48.452 tỷ đồng, bằng 45,46% so với kế hoạch dự kiến 2013.

Nguồn Dân Việt