Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Doanh thu bất động sản chiếm 50%

(NLĐ) – Đó là kế hoạch doanh thu năm 2008 đã được đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần May Sài Gòn (Garmex js Saigon) thông qua.

Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/kinh-te/214855.asp