Doanh thu quý của Microsoft vượt quá mong đợi

Gốc
Microsoft bắt đầu quý 1 của năm tài chính 2012 với mức tăng trưởng vững chắc: tăng 7% trong doanh thu, lợi nhuận ròng tăng 6% so với một năm trước đây.

Microsoft thông báo doanh thu quý đầu tiên đạt 17,37 tỷ USD, vượt mức ước tính 17,24 tỷ USD của các nhà phân tích tài chính, theo Thompson Reuters. Lợi nhuận ròng trong quý kết thúc ngày 30/9/2011 là 5,74 tỷ USD, hoặc 0,68 USD mỗi cổ phiếu, phù hợp với ước tính của các nhà phân tích.

Như trong nhiều quý vừa qua, doanh số bán hàng cho mảng doanh nghiệp chi phối sự tăng trưởng của Microsoft.

Microsoft Business (bộ phận giám sát Microsoft Office) báo cáo doanh thu 5,62 tỷ USD, tăng 8% so với quý đầu tiên của năm trước. "Chúng tôi đã có một quý tăng trưởng mạnh mẽ nhờ Office, SharePoint, Exchange, Lync và nhận thấy nhu cầu ngày càng tăng đối với các dịch vụ đám mây công cộng và đám mây riêng của chúng tôi, bao gồm cả Office 365 , Dynamics CRM Online và Windows Azure ", Giám đốc điều hành Kevin Turner của Microsoft cho biết.

Theo Microsoft, doanh số bán hàng các phần mềm máy chủ hỗ trợ doanh nghiệp của công ty - bao gồm Lync, SharePoint và Exchange - có mức tăng trưởng 2 con số. Doanh thu từ đơn vị kinh doanh khách hàng Dynamics của công ty tăng 17%. Bộ phận Server and Tools tạo ra 4,25 tỷ USD doanh thu trong quý, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh số bán hàng của Windows - sản phẩm chủ lực của Microsoft - tăng trưởng tốt, mặc dù kém ngoạn mục. Doanh thu quý này của bộ phận Windows và Windows Live là 4,87 tỷ USD, tăng 2%.

Bộ phận Online Services của Microsoft tạo ra doanh thu 625 triệu USD trong quý này, tăng từ mức 527 triệu USD của một năm trước đây.

Tin nóng

Tin mới