Độc đáo: Gắn lễ khai giảng với ngày hội sách sinh viên

Gốc
Một sáng kiến của độc đáo gắn kết lễ khai giảng với ngày hội sách sinh viên vừa được trường Đại học GTVT phân hiệu tại TP.HCM thực hiện trong ngày 16.9.2017.

Tin nóng

Tin mới