Độc đáo hình thức làm việc tại nhà để giảm ùn tắc ở Nhật Bản

Gốc
Chiến dịch khuyến khích các công ty và tổ chức trên toàn quốc cho phép nhân viên không cần đến văn phòng để làm việc nhằm giảm ùn tắc ở Nhật Bản.