Poly Glu là hợp chất đặc biệt, được điều chế từ đậu nành, giúp kết tủa những chất bẩn và vi sinh vật trong nước, làm sạch hơn và có thể uống được.

Video: Hợp chất lọc nước bẩn có thể uống được: