Không phải ngẫu nhiên việc sửa đổi Luật Xây dựng năm 2003 lại nhận được khá nhiều sự quan tâm chú ý. Bởi việc sửa đổi này sẽ kéo theo sự điều chỉnh, sửa đổi một số điều trong các bộ luật quan trọng ra đời sau có liên quan mật thiết, như Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS, Luật Quy hoạch Đô thị. Và cũng chính bởi mối quan hệ mật thiết này, việc sửa Luật Xây dựng càng trở nên khó khăn.