. Ít nhất 90 người, trong đó có 5 nghị sĩ, thiệt mạng trong một vụ đánh bom tự sát ở thị trấn Baghlan, miền Bắc Afghanistan