Đọc sách: Biên bản thời gian

ND- Nhà thơ Tô Ngọc Thạch vừa cho ra mắt tập thơ thứ tư của anh "Biên bản thời gian" (Nhà xuất bản Hội Nhà văn), tập hợp 39 bài thơ anh viết từ sau năm 2005.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=119058&sub=137&top=43