Các bạn nghĩ sao về kết quả này với sự lựa chọn của HLV Nguyễn Hải Phong?

Hưng Social