Dời địa điểm tổ chức Lễ trao giải thưởng Võ Trường Toản năm 2011

Gốc
Do yêu cầu về công tác tổ chức lễ nên buổi lễ trao giải thưởng Võ Trường Toản năm 2011 sẽ được tổ chức vào lúc 20 giờ ngày 19-11-2011 tại Hội trường Thống Nhất, thay vì tại Hội trường 111 Bà Huyện Thanh Quan như dự kiến trước đây. Buổi lễ sẽ được truyền hình trực tiếp trên HTV9 lúc 20 giờ 30 cùng ngày.

BAN TỔ CHỨC

Tin nóng

Tin mới