"Đói" điện đến bao giờ?

Gốc
Xã Phù Vân ở ngay lòng thị xã Phủ Lý, vậy mà người dân nơi đây lại ví là đang ở “Mù Cang Chải”. Mấy năm nay, cả xã sống trong tình trạng “đói điện”. Xã Phù Vân trước kia thuộc huyện Kim Bảng, từ năm 2005 được sáp nhập vào thị xã Phủ Lý. Có lẽ vì lý do này nên dù địa phận hành chính đã thuộc “thị”, nhưng hệ thống lưới điện vẫn ở “xã”...

Tin nóng

Tin mới