Trước giờ ông Obama trở thành chủ nhân của Nhà Trắng, ở Mỹ đang diễn ra một “cơn sốt" mang tên ông...