Theo ông Nguyễn Đức Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Điều Việt Nam Vinacas, gần đây, nhiều khách hàng từ châu Phi như Mozambique, Bờ Biển Ngà… có nhu cầu nhập khẩu gạo từ Việt Nam và xuất khẩu hạt điều thô.