Thời tiết nóng bức, nhiều bạn tuổi tím tự tìm cách giải nhiệt để “làm nguội” cơ thể.