Đời hát rong  (Kỳ 5): Hát trong nợ nần

Gốc
TT - Dầm sương dãi nắng theo những gánh hát nhà nước nhưng không đủ sống, nhiều diễn viên đã bỏ đoàn tự lập riêng cho mình gánh hát. Những tưởng cuộc sống sẽ khấm khá hơn, ai dè cái nghèo, cái khó vẫn vây bủa lấy đời nghệ sĩ.

Tin nóng

Tin mới