Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đòi hỏi cấp thiết để triển khai GPP thành công

Báo Sài Gòn Giải Phóng
Gốc

Việc đặt ra lộ trình bắt buộc áp dụng đối với nhà thuốc dựa trên một số yếu tố: số lượng nhà thuốc; thực tiễn hoạt động; các tồn tại của nhà thuốc hiện nay so với nguyên tắc-tiêu chuẩn GPP và việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các chủ trương chính sách để khuyến khích áp dụng GPP

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/ytesuckhoe/2008/3/145039