Hỏi:

small_7284.jpg Công ty chúng tôi có cho một hợp tác xã thuê ô tô chở hàng (đã thanh toán tiền thuê nửa thời gian). Nay hợp tác xã này lâm vào tình trạng thua lỗ, phá sản thì khi chúng tôi đòi lại ô tô có phải trả lại tiền thuê còn thừa không(T.V.Thái, Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội)