Tôi thất bại nhiều lần, vấp ngã nhiều lần. Tôi đau buồn, tuyệt vọng. Có bạn ngồi bên, ánh nhìn sẻ chia, nâng đỡ.