Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đổi mới công tác phát hành, kho quỹ

Theo Ngân hàng Nhà nước, việc đổi mới và hiện đại hóa công tác phát hành, kho quỹ là một trong những nội dung quan trọng của đề án xây dựng Ngân hàng Trung ương hiện đại.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/251468/Default.aspx