ĐỔI MỚI ĐỐI NGOẠI ĐỊA PHƯƠNG CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO

Gốc
Sáng ngày 12/8, Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 19 đã khai mạc với sự tham gia của 500 đại biểu. Với chủ đề 'Chủ động, sáng tạo phục vụ hội nhập hiệu quả và phát triển bền vững', Hội nghị nhằm gắn kết hoạt động đối ngoại của các tỉnh, thành với hoạt động đối ngoại chung của cả nước, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập quốc tế sâu rộng.