Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đổi mới hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày 15.12, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã chủ trì Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.