Đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức tập huấn cán bộ

Gốc
QĐND - Từ đầu năm 2012 đến nay, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 1 đã tích cực đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức hội thi, hội thao và tập huấn cán bộ các cấp. Đặc biệt, tại các lớp tập huấn cán bộ, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng nội dung tập huấn theo phương pháp mở. Theo đó, thời gian nghiên cứu tài liệu tập trung của các thành phần tham gia tập huấn chỉ chiếm 1/3 trong tổng quỹ thời gian cho phép; 2/3 thời gian còn lại cán bộ trực tiếp tham quan thực tiễn hoạt động ở đơn vị cơ sở. Trên cơ sở nghiên cứu tài liệu và thực tế tham quan các đơn vị, đội ngũ cán bộ tham gia tập huấn tự viết thu hoạch, trong đó tập trung đề xuất phương thức, cách thức lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện theo từng nội dung cụ thể.

Bằng cách tổ chức tập huấn cán bộ nêu trên, không những khắc phục được tình trạng nhàm chán, gò bó, đơn điệu vẫn thường xuất hiện ở các lớp tập huấn thời gian trước, mà Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 1 còn phát huy được trí tuệ của đội ngũ cán bộ; đồng thời đánh giá thực chất khả năng nắm bắt vấn đề, khả năng tư duy của mỗi người để có biện pháp bồi dưỡng, giúp đỡ phù hợp...

Vân Hà

Tin nóng

Tin mới