Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đổi mới hoạt động các kỳ họp HĐND, đi đến cùng kết quả thực hiện

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị, HĐND các cấp tiếp tục cải tiến, đổi mới các hoạt động kỳ họp, chất vấn, giải trình, giám sát. Trong đó, tăng cường việc tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận,… theo phương châm đi đến cùng kết quả thực hiện.

 Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Sáng 6/1, Thường trực HĐND thành phố (TP) Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND các cấp TP năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Ban hành 889 Nghị quyết quan trọng

Năm 2022, HĐND các cấp TP Hà Nội đã bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của cấp ủy, cụ thể hóa thành các nghị quyết, ban hành cơ chế, chính sách, các biện pháp thiết thực, khả thi. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, hiệu quả, hoàn thành theo kế hoạch với chất lượng, hiệu quả cao.

HĐND các cấp TP đã tổ chức thành công các kỳ họp đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chung của TP. Cụ thể, để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, HĐND TP đã tổ chức 7 kỳ họp quyết định các nhiệm vụ theo thẩm quyền, gồm 2 kỳ họp thường lệ và 5 kỳ họp chuyên đề. Đây là năm HĐND TP tổ chức nhiều kỳ họp nhất từ trước đến nay. HĐND TP đã ban hành 59 nghị quyết HĐND TP, trong đó có nhiều nghị quyết rất quan trọng, kịp thời, có tác động sâu rộng đến công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội của Thủ đô.

Trong năm 2022, HĐND cấp huyện đã tổ chức tổng số 129 kỳ họp (trong đó 60 kỳ họp thường lệ, 69 kỳ họp chuyên đề). Nhiều HĐND quận, huyện, thị xã đã tổ chức các kỳ họp chuyên đề để thực hiện công tác theo thẩm quyền của HĐND, trong đó một số đơn vị tổ chức nhiều kỳ họp nhất như: Thường Tín, Ba Vì, Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Sơn Tây, Chương Mỹ, Đan Phượng, Gia Lâm, Phúc Thọ, Sóc Sơn, Thạch Thất, Ứng Hòa... Các kỳ họp đã ban hành 830 nghị quyết (trong đó có 263 nghị quyết thường kỳ, 441 nghị quyết chuyên đề và 126 nghị quyết về nhân sự). HĐND cấp xã tổ chức 953 kỳ họp, ban hành 4.852 nghị quyết, trong đó có 1.059 nghị quyết chuyên đề, 617 nghị quyết về nhân sự.

Các nghị quyết ban hành đã cụ thể hóa những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các cơ chế, chính sách đặc thù và các biện pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật; khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; là cơ sở pháp lý quan trọng, điều kiện thuận lợi để các cấp, các ngành tăng cường quản lý đầu tư, mở ra hướng đi mới nhằm khơi dậy, phát huy tiềm năng, thế mạnh, xây dựng, phát triển toàn diện các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, nông nghiệp, giáo dục và đào tạo, y tế và chăm lo đến đời sống dân sinh.

Tại các kỳ họp của HĐND các cấp, hoạt động chất vấn được triển khai nghiêm túc, tăng cường chất lượng, hiệu lực và hiệu quả. Các phiên chất vấn của HĐND TP diễn ra sôi nổi, thẳng thắn, nghiêm túc, thực chất, trách nhiệm và hiệu quả. Kết quả phiên chất vấn đã cho thấy các vấn đề được HĐND TP lựa chọn chất vấn là “trúng và đúng”, quan trọng, thiết thực, tác động lớn và phù hợp với thực tiễn đặt ra cho TP, đáp ứng nguyện vọng, sự mong mỏi của cử tri và Nhân dân…

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Hoạt động giám sát “trúng” và “đúng”

Cùng với việc tổ chức các kỳ họp, HĐND các cấp cũng thực hiện hoạt động giám sát, khảo sát đúng trọng tâm, trọng điểm thuộc lĩnh vực quan trọng, được cử tri quan tâm, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Trong năm 2022, Thường trực HĐND TP đã tổ chức 2 cuộc giám sát chuyên đề đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Thường trực HĐND cấp huyện đã tổ chức 172 cuộc giám sát chuyên đề với các nội dung phù hợp với thực tế tại địa phương.

Bám sát tình hình thực tiễn của địa phương và chỉ đạo của cấp ủy, HĐND các cấp TP đã triển khai các chương trình, kế hoạch giám sát chuyên đề theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, gắn với thực tiễn. Đồng thời tăng cường giám sát thực địa, đẩy mạnh giám sát việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương và hoạt động ở những địa bàn không tổ chức HĐND phường…

Hoạt động giải trình của Thường trực HĐND các cấp tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, tăng số lượng, nội dung “trúng và đúng”. Thường trực HĐND TP đã tổ chức 2 phiên giải trình về việc đầu tư, khai thác, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao; công tác quản lý đầu tư xây dựng hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong các dự án khu đô thị, khu nhà ở có quy mô từ 2 ha trở lên.

Thường trực HĐND 29 quận, huyện, thị xã đã tổ chức 45 phiên giải trình (năm 2021 có 17 đơn vị, tổ chức 22 phiên giải trình). Trên cơ sở những vấn đề bức xúc dân sinh, vấn đề còn hạn chế và hướng dẫn của Thường trực HĐND TP, nhiều đơn vị đã lựa chọn đúng và trúng các vấn đề để tổ chức phiên giải trình... Thường trực HĐND các xã, thị trấn cũng đã tổ chức 249 phiên giải trình.

Ngoài ra, hoạt động tiếp công dân của đại biểu HĐND các cấp được thực hiện đúng quy định. Công tác tiếp xúc cử tri với nhiều hình thức đổi mới. Việc đánh giá, rà soát và giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri được tăng cường, phát huy hiệu quả cao. Việc phối hợp, điều hòa, hướng dẫn hoạt động với các cơ quan có liên quan và HĐND các cấp được duy trì kịp thời, chặt chẽ, rõ trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trao Bằng khen của UBND TP cho các tập thể.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trao Bằng khen của UBND TP cho các tập thể.

Chủ động, đồng hành thực chất, hiệu quả để nâng cao chất lượng hoạt động

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định: Những kết quả kết quả nổi bật về thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng của TP Hà Nội trong năm 2022 có sự đóng góp lớn của HĐND các cấp TP. Đồng chí nhấn mạnh: Trong năm qua, HĐND các cấp TP đã hoạt động hiệu quả, là năm HĐND TP tổ chức nhiều kỳ họp nhất từ trước đến nay; HĐND TP chủ động tham gia cùng các cơ quan của Quốc hội để ban hành Nghị quyết 594 để hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình. Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện nội dung này...

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị HĐND các cấp TP tiếp tục chủ động, đồng hành thực chất, hiệu quả để nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND TP, tập trung vào một số nhiệm vụ: Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng; Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị; Nghị quyết 17 Đảng bộ TP, 10 Chương trình công tác của Thành ủy, các Nghị quyết của HĐND TP, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và cả nhiệm kỳ.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án số 15-ĐA/TU, ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp TP Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại TP Hà Nội”; tiếp tục cải tiến, đổi mới các hoạt động kỳ họp, chất vấn, giải trình, giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND - trong đó tăng cường việc tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát đảm bảo nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND theo phương châm đi đến cùng kết quả thực hiện...

Tại Hội nghị, 40 tập thể, 21 cá nhân được tặng Bằng khen của UBND TP Hà Nội vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND các cấp TP năm 2022./.

Thu Hà