Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ ở Bắc Cạn

Gốc
Thời gian qua, tỉnh Bắc Cạn thực hiện phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và đảng bộ các huyện, thành phố, đảng ủy trực thuộc, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng về dự sinh hoạt tại chi bộ cơ sở, qua đó, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tạo nhiều chuyển biến tích cực.

Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ ở Bắc Cạn - Ảnh 1

Khuổi Luông là một thôn vùng cao ở xã Lãng Ngâm, huyện Ngân Sơn, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Chi bộ thôn có sáu đảng viên, sinh hoạt chi bộ định kỳ thường không có nội dung rõ ràng, đảng viên chưa được phân công nhiệm vụ cụ thể, cho nên lúng túng trong việc kiểm điểm nhiệm vụ tháng trước, đề ra nhiệm vụ tháng tiếp theo. Đồng chí Lăng Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư được phân công dự sinh hoạt chi bộ thôn Khuổi Luông năm 2015. Đồng chí đã hướng dẫn cụ thể cách thức, nội dung sinh hoạt gắn với tình hình thực tiễn của khu dân cư, chọn những việc thiết thực đối với đời sống người dân như xây dựng nếp sống mới, trồng cây ăn quả, phát triển chăn nuôi, xóa đói, giảm nghèo để chi bộ bàn bạc, thống nhất và tập trung chỉ đạo; phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để tạo nguồn kết nạp Đảng. Nhờ đó, đến nay Chi bộ Khuổi Luông giữ vững vai trò là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, sinh hoạt đi vào nền nếp, chất lượng sinh hoạt nâng lên theo hướng thiết thực, công tác xóa đói, giảm nghèo có nhiều chuyển biến.

Năm 2016, đồng chí Lăng Văn Hòa được phân công phụ trách Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, qua dự sinh hoạt với các chi bộ yếu kém đã kịp thời điều chỉnh, chỉ đạo các chi bộ này bám sát Hướng dẫn 09-HG/BTCTW ngày 2-3-2012 của Ban Tổ chức T.Ư về nội dung sinh hoạt chi bộ, đồng thời tiếp thu, ghi nhận những kiến nghị của chi bộ, đảng viên để báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý. Đồng chí Lăng Văn Hòa cho biết: “Được phân công dự sinh hoạt chi bộ cơ sở không những góp phần giúp chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt, hình thức sinh hoạt cũng có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả mà còn giúp cá nhân tôi nắm bắt tình hình thực tiễn, qua đó tham mưu cho tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành".

Đảng bộ huyện Bạch Thông có Nghị quyết về xây dựng nông thôn mới, nhưng Chi bộ thôn Nà Pái, xã Vi Hương lúng túng, chưa biết triển khai như thế nào cho hiệu quả. Được các đồng chí Tỉnh ủy viên và Huyện ủy viên dự sinh hoạt cùng chi bộ, định hướng, hướng dẫn, Chi bộ đã xác định làm đường nông thôn mới vào khu ruộng rộng hơn 18 ha và khu rừng sản xuất rộng hơn 100 ha. Sau đó, Chi bộ họp với các hộ dân, phân tích lợi ích khi làm tuyến đường này để thúc đẩy sản xuất, cho nên người dân đã tự nguyện đóng góp hơn 100 triệu đồng để mua vật liệu và góp một nghìn ngày công lao động. Kết quả là tuyến đường bê-tông được hoàn thành cuối năm 2016, bà con vận chuyển lúa, vật tư, gỗ đi lại thuận lợi. Bên cạnh đó, Chi bộ còn vận động, tổ chức xây dựng nhà họp thôn khang trang.

Trước đây, nhiều chi bộ trong xã Vi Hương tổ chức sinh hoạt định kỳ chưa có nội dung cụ thể, vai trò của đảng viên chưa được phát huy. Từ khi các đồng chí Tỉnh ủy viên và Huyện ủy viên tham gia dự sinh hoạt chi bộ, chất lượng sinh hoạt của các chi bộ được nâng lên, hình thức sinh hoạt có nhiều đổi mới cho nên đã giải quyết được nhiều việc khó ở khu dân cư. Đơn cử như Chi bộ thôn Bó Lịn, lãnh đạo Trưởng thôn và các đoàn thể vận động nhân dân góp gần một nghìn mét vuông đất để xây dựng nhà sinh hoạt thôn. Chất lượng sinh hoạt nâng lên, năm 2016, Đảng bộ xã Vi Hương có chín chi bộ thôn, bốn chi bộ cơ quan và ba chi bộ trường học đều được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bạch Thông Nguyễn Thanh Hà chia sẻ: Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành quy chế, quy định các đồng chí Huyện ủy viên dự sinh hoạt chi bộ cơ sở. Thông qua dự sinh hoạt, nội dung sinh hoạt chi bộ được chuẩn bị chu đáo, bám sát thực tiễn. Nhiệm vụ cụ thể của từng tháng được đề ra, như chỉ đạo thu hoạch lúa mùa tránh mưa lũ, gieo mạ đúng thời vụ, phòng, chống rét cho gia súc... Đồng thời, những kiến nghị, đề xuất của đảng viên được tổ chức chỉ đạo giải quyết kịp thời, nếu vượt thẩm quyền thì tiếp thu, báo cáo cấp trên.

Năm 2016, các đồng chí Tỉnh ủy viên dự sinh hoạt tại 256 chi bộ cơ sở, dự họp đảng ủy chín xã. Sáu tháng đầu năm 2017, các đồng chí Tỉnh ủy viên dự sinh hoạt 106 chi bộ, dự họp đảng ủy hai xã; các đồng chí cấp ủy cấp huyện dự sinh hoạt 639 chi bộ, họp đảng ủy cơ sở được 214 buổi. Dự sinh hoạt tại các chi bộ, các đồng chí Tỉnh ủy viên, huyện ủy viên, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng hướng dẫn các chi bộ cách thức tổ chức, nội dung, quy trình, cách điều hành buổi sinh hoạt chi bộ theo đúng hướng dẫn. Đồng thời định hướng, góp ý giải quyết một số khó khăn, vướng mắc của chi bộ và địa phương; tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của đảng viên và chi ủy, chi bộ.

Theo đánh giá của Tỉnh ủy Bắc Cạn, qua việc phân công các đồng chí Tỉnh ủy viên, Huyện ủy viên dự sinh hoạt chi bộ cơ sở, chất lượng sinh hoạt chi bộ có chuyển biến rõ rệt, sức chiến đấu được nâng lên, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở; đảng viên nâng cao về nhận thức, kỷ luật, tinh thần trách nhiệm. Tuy nhiên, Tỉnh ủy Bắc Cạn cũng chỉ rõ: Vẫn còn một số ít đồng chí chưa bố trí thời gian dự sinh hoạt theo phân công; tổng hợp ý kiến và báo cáo sau dự sinh hoạt chưa bảo đảm theo quy định; chưa chủ động phối hợp với các cấp, ngành để giải quyết những kiến nghị, đề xuất của đảng viên và chi bộ. Khắc phục hạn chế này, Tỉnh ủy Bắc Cạn chỉ đạo các đồng chí cấp ủy viên tăng cường dự sinh hoạt tại các chi bộ còn khó khăn, yếu kém. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc hạn chế tổ chức hội nghị vào ngày 2 và 5 hằng tháng để dự sinh hoạt chi bộ cơ sở theo kế hoạch.

Bài và ảnh: THẾ BÌNH, TUẤN SƠN

Tin nóng

Tin mới