Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Mục tiêu là nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Nêu cao tính gương mẫu của đảng viên

Những năm qua, đời sống của người dân ở xã Bình An (Bình Sơn) được nâng lên đáng kể. Diện mạo của xã miền núi vốn nhiều khó khăn, nay đã khởi sắc. Có được kết quả này là nhờ sự đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng ở cơ sở, đồng thời phát huy sức mạnh đoàn kết của toàn dân trong xây dựng quê hương.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân dự sinh hoạt tại Chi bộ thôn Thuận Phước, xã Bình Thuận (Bình Sơn).

Bí thư Đảng ủy xã Bình An Đỗ Đăng Khánh cho biết, xã Bình An có thế mạnh về phát triển kinh tế rừng, có bản sắc văn hóa riêng. Tuy nhiên, tiềm năng của địa phương chưa được phát huy tối đa để tạo bước phát triển đột phá. Vì vậy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã xác định cần tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, đảm bảo tính khoa học, sâu sát và quyết liệt hơn. Đặc biệt là đổi mới toàn diện nhận thức, tư duy kinh tế mới nhằm cải thiện đời sống của nhân dân. Việc đổi mới trước hết là ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện nghị quyết, quyết định, kế hoạch và chương trình công tác kịp thời, theo hướng rõ việc, phát huy vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là người đứng đầu.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy xã Bình An chú trọng công tác nắm bắt tình hình ở cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; thực hiện tốt việc tiếp công dân định kỳ. Hằng tháng, Đảng ủy xã trực báo với bí thư chi bộ, trưởng thôn để nắm tình hình. Đồng thời, Thường trực Đảng ủy xã phân công ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành Đảng bộ xã phụ trách từng lĩnh vực và cán bộ thôn thường xuyên xuống cơ sở để nắm tình hình. Qua đó, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh hạn chế, nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ, khơi dậy tinh thần tiền phong, gương mẫu của đảng viên; việc triển khai các chủ trương của cấp ủy các cấp đến nhân dân kịp thời hơn.

"Với người dân, "trăm nghe không bằng một thấy". Vì vậy, muốn lãnh đạo được quần chúng không có cách nào hiệu quả bằng việc nêu gương của mỗi đảng viên. Những việc làm mới, các chi bộ đều phân công cho đảng viên làm trước", ông Đỗ Đăng Khánh chia sẻ.

Hướng về cơ sở

Thành ủy Quảng Ngãi cũng đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, mà trực tiếp, thường xuyên là Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy theo hướng sát cơ sở, hướng về cơ sở với tinh thần dân chủ, cởi mở, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ đó, giúp Ban Thường vụ Thành ủy nắm bắt thông tin để kịp thời định hướng lãnh đạo, chỉ đạo...

Bí thư Đảng ủy xã Bình An (Bình Sơn) Đỗ Đăng Khánh (bên phải) trao đổi với các đồng chí cấp ủy thôn Tây Phước 2 về tình hình ở địa phương.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Quảng Ngãi Trần Phước Hải, việc đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng không chỉ hướng đến "gần dân, sát dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin", mà từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả điều hành của chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội. Một trong những việc mà thành phố đang làm rất tốt, đó là phát huy vai trò của nhân dân trong giám sát, kiểm tra, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và các đoàn thể, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội...

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm đổi mới về phương pháp, phong cách lãnh đạo. Trong đó, chú trọng hướng về cơ sở, gần dân, đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp đã khẩn trương ban hành các văn bản triển khai thực hiện để sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XX vào cuộc sống.

Bám sát nguyên tắc gắn bó mật thiết với nhân dân, trong những năm qua, nhất là từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy trong Đảng bộ tỉnh luôn lấy người dân làm trung tâm, lợi ích của nhân dân là mục tiêu trong lãnh đạo, chỉ đạo. Với những giải pháp cụ thể, sáng tạo, quyết liệt, đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã phát huy tốt tiềm năng, lợi thế, vượt qua khó khăn, thách thức và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2025, Quảng Ngãi trở thành tỉnh khá của Vùng miền Trung theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân cho biết, để đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đạt hiệu quả, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định 5 vấn đề quan trọng. Đó là, phải đề cao trách nhiệm và sự đổi mới của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu cấp ủy các cấp; quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành; đột phá trong tổ chức thực hiện, thực thi công vụ; các chủ trương phải xuất phát từ thực tiễn; lắng nghe nhân dân để hoạch định chính sách và cuối cùng là phải thắt chặt mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân.

Bài, ảnh: THANH THUẬN

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2023/202207/doi-moi-phuong-thuc-lanh-dao-cua-dang-3126449/