Đổi mới sáng tạo là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế APEC

Gốc
Sáng nay, 19/5, Hội nghị APEC về Thương mại và sáng tạo, Đối thoại công - tư APEC lần thứ ba về thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại và kết nối chuỗi cung ứng thông qua mô hình mạng lưới cảng điện tử khu vực châu Á - Thái Bình Dương chính thức khai mạc tại Hà Nội.

Đổi mới sáng tạo là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế APEC - Ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Công Thương phát biểu tại Hội nghị APEC về Thương mại và sáng tạo.

Hướng đến tăng trưởng bền vững

Phát biểu khai mạc Hội nghị APEC về Thương mại và sáng tạo, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết: Từ khi APEC được thành lập vào năm 1989 đến nay, quan hệ thương mại giữa các nền kinh tế thành viên APEC đã có bước phát triển nhanh chóng và vượt bậc. Thương mại trong lĩnh vực hàng hóa và dịch vụ được ghi nhận đã tăng 6,7 lần với tổng giá trị khoảng 20 nghìn tỷ vào năm 2015; mức thuế trung bình đã giảm đáng kể từ 17% vào năm 1989 xuống 5,6% vào 2014 nhờ tăng cường quan hệ thương mại song phương và đa phương cũng như sự gia tăng của các thỏa thuận thương mại trong và ngoài khu vực.

Nhận thức được cơ hội và thách thức mà đổi mới sáng tạo mang lại, các thành viên APEC đã nỗ lực hết mình theo đuổi đổi mới sáng tạo nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng bền vững. Năm 2014, các nhà lãnh đạo APEC đã ra Tuyên bố APEC về Phát triển sáng tạo, cải cách và tăng trưởng kinh tế trong đó nhấn mạnh phát triển sáng tạo thông qua thúc đẩy hợp tác về khoa học và đổi mới sáng tạo; tạo thuận lợi chuyển giao, phổ biến và thương mại hóa công nghệ; thúc đẩy sử dụng và thương mại hóa sở hữu trí tuệ và đảm bảo thực thi luật về quyền sở hữu trí tuệ; cải thiện môi trường đổi mới sáng tạo,...

Chiến lược APEC 2015 về Củng cố tăng trưởng chất lượng một lần nữa tái khẳng định đổi mới sáng tạo là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế trong khu vực.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh: Để hiện thực hóa cam kết này, các nền kinh tế cần tạo thuận lợi cho dòng chảy tự do của vốn, con người, ý tưởng, công nghệ, hàng hóa và dịch vụ xuyên biên giới theo cách thúc đẩy cạnh tranh. Ngoài các chính sách và chiến lược về thương mại và đầu tư, các Chính phủ cũng cần phải xây dựng các nguyên tắc cốt lõi về chính sách đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Ngược lại, dựa trên chính sách của Chính phủ, doanh nghiệp có thể huy động tối đa các nguồn lực nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Trên tinh thần đó, Hội nghị APEC về Thương mại và sáng tạo được tổ chức nhằm chia sẻ kinh nghiệm thúc đẩy thương mại và đổi mới sáng tạo giữa các nền kinh tế thành viên APEC hướng tới tăng trưởng và phát triển bền vững; tạo ra cơ hội đối thoại cởi mở thẳng thắn giữa các Bộ trưởng phụ trách thương mại APEC với đại diện giới doanh nghiệp về thúc đẩy thương mại và sáng tạo; cũng như xem xét các hoạt động APEC có thể tiến hành nhằm thúc đẩy tăng trưởng đổi mới sáng tạo trong khu vực.

Đổi mới sáng tạo là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế APEC - Ảnh 2

Đối thoại công - tư APEC lần thứ ba về thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại và kết nối chuỗi cung ứng.

Kết nối thương mại hai bờ Thái Bình Dương

Cũng trong sáng nay, 19/5, phát biểu tại Đối thoại công - tư APEC lần thứ ba về thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại và kết nối chuỗi cung ứng thông qua mô hình mạng lưới cảng điện tử khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa cho biết: Sáng kiến về Mạng lưới mô hình cảng điện tử khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APMEN) được Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 24 thông qua vào tháng 11/ 2014 tại Bắc Kinh.

APMEN được ra đời với mục tiêu hình thành một mạng lưới thương mại và chuỗi cung ứng trong toàn khu vực, kết nối hai bên bờ Thái Bình Dương rộng lớn. Bên cạnh đó, sáng kiến về APMEN cũng tập trung xác định các giải pháp và tạo môi trường nhằm tăng cường tính minh bạch của chuỗi cung ứng thông qua hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông.

Có thể nói, đây là sáng kiến có ý nghĩa và đóng góp thiết thực cho ưu tiên về kết nối trong APEC, đặc biệt là tăng cường kết nối chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị trong khu vực, đóng góp tích cực cho một trong những trụ cột quan trọng nhất của APEC là Thuận lợi hóa thương mại.

“Nằm trong chuỗi các sự kiện của Hội nghị các Quan chức cao cấp APEC lần thứ 2 (SOM 2), Việt Nam phối hợp với Trung Quốc tổ chức Đối thoại này nhằm thảo luận về vai trò của APMEN trong việc thực hiện Hiệp định Thuận lợi hóa Thương mại (TFA) và Khung đề xuất cho Giai đoạn hai của Kế hoạch Hành động Khung Kết nối Chuỗi cung ứng 2017-2020. Đối thoại cũng là cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp nêu lên quan điểm và kiến nghị của mình về các yếu tố của Thuận lợi hóa thương mại” - bà Thoa nói.

Đây 2 là sự kiện quan trọng nằm trong chuỗi hàng chục sự kiện được tổ chức bên lề Hội nghị SOM 2 và Hội nghị các Bộ trưởng phụ trách Thương mại APEC lần thứ 23 (MRT 23) và các sự kiện có liên quan.

Hồng Vân

Tin nóng

Tin mới