Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đổi mới toàn diện việc dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân

Đến năm 2015, Việt Nam đạt được một bước tiến rõ rệt về trình độ, năng lực sử dụng ngoại ngữ của nguồn nhân lực; giai đoạn 2020, đa số thanh niên Việt Nam tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và đại học có đủ năng lực ngoại ngữ sử dụng độc lập...

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/47/182451