Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đối ngoại nhân dân ngày càng có vai trò quan trọng

Gốc

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trương Tấn Sang khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân trong thời kỳ hội nhập và mở rộng quan hệ quốc tế.

Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/260641/Default.aspx