'Đối phó" khi về nhà muộn

Gốc
Vì một số lý do nào đó mà bạn đi ra ngoài và trở về nhà khi đã quá khuya. Khi ấy, bạn biết chắc rằng sẽ có “cơn bão” đang chờ bạn ở phía đằng sau cánh cửa.

Tin nóng

Tin mới