Đổi sang CCCD gắn chip có cần đổi lại sổ BHXH?

Gốc
Từ CMND chuyển sang CCCD gắn chip không cần đổi lại sổ BHXH nhưng người lao động cần làm thủ tục điều chỉnh thông tin trên cơ sở dữ liệu.

Tôi có tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) với thông tin cá nhân là số CMND cũ. Mới đây, tôi đã đổi sang CCCD có gắn chip.

Cho tôi hỏi, việc đổi từ CMND sang CCCD gắn chip tôi có cần thay đổi lại sổ BHXH không?

Bạn đọc Nguyễn Thành (TP.HCM)

Bảo hiểm xã hội TP.HCM trả lời: Theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH thì các trường hợp cấp lại sổ BHXH như sau: Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng; cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch. Như vậy, đối với trường hợp đổi số CCCD thì không cần phải đổi lại sổ BHXH.

Tuy nhiên, số CMND hay số CCCD là một trong những tiêu thức quản lý đối tượng của cơ quan BHXH. Vì thế, khi thay đổi sang CCCD gắn chip, người lao động nên lập tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, bảo hiểm y tế (mẫu TK1-TS) đề nghị cơ quan BHXH cập nhật, điều chỉnh trong cơ sở dữ liệu.

Như vậy, những trường hợp từ CMND chuyển sang CCCD thì không cần đổi lại sổ BHXH nhưng người lao động làm thủ tục điều chỉnh thông tin trên cơ sở dữ liệu.

Nguồn PLO https://plo.vn/ban-doc/doi-sang-cccd-gan-chip-co-can-doi-lai-so-bhxh-982657.html