ICTnews - Sau VNPT, việc đổi số đợt 2 của 5 doanh nghiệp còn lại sẽ dễ dàng hơn bởi số thuê bao ít hơn và hệ thống tổng đài đồng bộ, hiện đại hơn. 10/10/2008 Xem tiếp.....