Đội Taekwondo Triều Tiên thi đấu tại Nga

Gốc
Đội Taekwondo Triều Tiên thi đấu nội dung quyền biểu diễn tại giải Vô địch Taekwondon Thế giới lần thứ 16 của Liên đoàn Taekwondo Quốc tế vào tháng 10/2009, tại Nga.

Ngụy An

Tin nóng

Tin mới