Đôi tay dang rộng

Gốc
Buổi sáng đó cũng giống như mọi khi. Con gái chúng tôi đi ra khỏi nhà và hướng đến trường cũng giống như mọi buổi sáng khác. Cô bé sẽ tốt nghiệp trong năm nay và đang nuôi mộng làm cô giáo sau này.

Tin nóng

Tin mới