Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đổi tên, giảm tuổi vẫn không thoát tội

Được tạm tha trong một vụ án Hải đã bỏ trốn lên Hà Nội, đổi tên từ Nguyễn Đình Hải thành Nguyễn Văn Hải và rút đi 2 tuổi để trốn tội. Tuy nhiên, chiêu ấy vẫn không thể giúp Hải thoát khỏi lưới pháp luật.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2008/7/95470.cand