Đổi tên xã - việc làm không phù hợp

Gốc
Phúc đáp Công văn số 352/BQĐ-BĐ ngày 11-4-2019 của Báo Quân đội nhân dân về đơn kiến nghị của ông Nguyễn Hoàng Nhu, ở số 51 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 8, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau đại diện cho một số đảng viên, cán bộ hưu trí kiến nghị về việc đổi tên xã Phú Thuận, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau thành xã Phú Mỹ A. Theo ông Nhu, tên xã Phú Mỹ A đã gắn liền với truyền thống lịch sử và các chiến tích trong thời kỳ cách mạng. Từ kiến nghị của công dân, UBND tỉnh Cà Mau đã có Công văn số 2926/UBND-NC ngày 2-5-2019 do Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân ký, trả lời, nội dung như sau:

Theo Quyết định số 275/CP ngày 25-7-1979 của Hội đồng Chính phủ về điều chỉnh địa giới một số xã, thị trấn thuộc tỉnh Minh Hải thì xã Phú Mỹ A được chia tách thành 3 xã, gồm: Xã Phú Mỹ A, xã Phú Thành và Phú Thuận. Đến ngày 14-2-1987, Hội đồng Bộ trưởng có Quyết định số 33B/HĐBT sáp nhập xã Phú Mỹ A với Phú Thuận thành xã Phú Mỹ (từ đây không còn tên xã Phú Mỹ A). Từ đó đến nay, Chính phủ có thêm 3 lần điều chỉnh địa giới, sáp nhập, chia tách xã liên quan đến xã Phú Mỹ. Lần gần nhất là năm 2004, Chính phủ ban hành Nghị định số 192/2004/NĐ-CP trong đó có nội dung thành lập xã Phú Thuận thuộc huyện Phú Tân trên cơ sở tách một phần diện tích và dân số của xã Phú Mỹ. Quá trình điều chỉnh chia tách, sáp nhập các xã này, tỉnh Cà Mau (trước đây là tỉnh Minh Hải) đều thực hiện công khai, đúng quy trình, thủ tục quy định. Những nội dung cần thiết đều được lấy ý kiến công khai theo đúng quy định. Quá trình chia tách, sáp nhập, các xã đều không còn nguyên địa giới như năm 1978 (trước khi tách xã Phú Mỹ A thành 3 xã). Vì vậy, việc khôi phục lại xã Phú Mỹ A như trước năm 1978 là rất khó thực hiện. Đến nay, xã Phú Thuận đã được thành lập 15 năm, các điều kiện quản lý hành chính, dân cư, kinh tế-xã hội đã ổn định. Nếu điều chỉnh lại tên xã sẽ rất phức tạp, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân. Vì vậy, ngày 26-9-2018, UBND tỉnh đã có Công văn số 7560/UBND-NC chỉ đạo UBND huyện Phú Tân tổ chức gặp gỡ, vận động những người tham gia đơn kiến nghị nhằm tạo sự đồng thuận với chủ trương của tỉnh.

Báo Quân đội nhân dân hoan nghênh UBND tỉnh Cà Mau đã gửi công văn phúc đáp để tòa soạn có cơ sở trả lời bạn đọc.

QĐND