Đối thoại giải quyết khiếu kiện liên quan đến giải tỏa, thu hồi đất dự án Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân

Gốc
Sáng 19-6, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh chủ trì buổi đối thoại giải quyết khiếu kiện liên quan đến giải tỏa, thu hồi đất dự án Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân (KĐTSTHX). Tham gia buổi đối thoại có 83/91 hộ dân khu vực Cồn Dầu có khiếu nại, kiến nghị và đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan. Tại buổi đối thoại, có hơn 10 ý kiến của người dân khiếu nại, kiến nghị những vấn đề liên quan đến việc đền bù, giải tỏa và bố trí tái định cư (TĐC)…

Đối thoại giải quyết khiếu kiện liên quan đến giải tỏa, thu hồi đất dự án Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân - Ảnh 1

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại buổi đối thoại.

Trên cơ sở đối thoại thẳng thắn, cởi mở, có tình có lý giữa các hộ dân khiếu kiện với đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan của TP Đà Nẵng và Q.Cẩm Lệ, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Kỳ Minh thống nhất đi đến kết luận một số nội dung quan trọng. Cụ thể, các hộ dân khu vực Cồn Dầu thuộc dự án KĐTSTHX đã được UBND thành phố chỉ đạo triển khai trình tự về thu hồi đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ, TĐC theo đúng quy định của nhà nước. Ngoài ra, UBND thành phố cũng đã xét điều kiện hoàn cảnh thực tế các hộ dân tại khu vực thôn Cồn Dầu, vận dụng đề xuất Thủ tướng Chính phủ thống nhất Báo cáo số 107/BC-UBND ngày 17-6-2015 giải quyết bố trí thêm đất TĐC, chuyển đổi nâng cấp đường nhỏ lên đường lớn và hỗ trợ thêm bằng tiền với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng là thể hiện sự quan tâm của chính quyền thành phố đối với các hộ để có điều kiện hơn, sớm ổn định cuộc sống.

Triển khai thực hiện Thông báo số 288/TB-VPCP ngày 12-9-2016 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, trên cơ sở các hộ dân giải tỏa có nguyện vọng được ở gần khu vực nhà thờ Cồn Dầu, được sự thống nhất của nhà đầu tư, UBND thành phố đã phê duyệt điều chỉnh quỹ đất tại khu vực đất cây xanh gần nhà thờ Cồn Dầu thành đất ở chia lô thuộc KĐTSTHX tại Quyết định số 2138/QĐ-UBND ngày 19-4-2017 để thực hiện việc hoán đổi cho mỗi hộ 1 lô ở gần khu vực nhà thờ Cồn Dầu theo nguyện vọng của các hộ; như vậy đã thể hiện trách nhiệm quan tâm của UBND thành phố. Vào ngày 30-9-2016 và 24-4-2017, UBND thành phố đã tổ chức mời tiếp dân đối thoại với các hộ để thông báo chủ trương, phương thức triển khai và đã chỉ đạo UBND Q. Cẩm Lệ thành lập Tổ công tác thường trực trong giờ làm việc hành chính tại trụ sở UBND P.Hòa Xuân với thành phần gồm Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố, UBND Q. Cẩm Lệ, UBND P.Hòa Xuân và Chủ đầu tư để triển khai, tuy nhiên các hộ vẫn chưa thực hiện. Đến nay, khu vực gần nhà thờ Cồn Dầu đã được nhà đầu tư thi công có đất thực tế với hạ tầng kỹ thuật đủ điều kiện xây dựng nhà ở. Hôm nay, UBND thành phố mời các hộ dân khu vực Cồn Dầu chưa bàn giao mặt bằng và các hộ trước đây trong diện cưỡng chế thu hồi đất chưa làm thủ tục nhận đất TĐC để thông báo và triển khai thực hiện sắp đến.

Đối thoại giải quyết khiếu kiện liên quan đến giải tỏa, thu hồi đất dự án Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân - Ảnh 2

Người dân khu vực Cồn Dầu tham gia phát biểu ý kiến.

Về chủ trương hoán đổi đất, đối với hộ giải tỏa (kể cả hộ có nhiều hồ sơ, có nhiều thửa đất) được bố trí 1 lô hoặc nhiều lô đất TĐC tại quỹ đất của thành phố bố trí, nếu có nhu cầu đất ở gần khu vực nhà thờ Cồn Dầu, được hoán đổi mỗi hộ duy nhất 1 lô đất tương ứng cấp đường quy hoạch đã phê duyệt về khu vực đất gần nhà thờ Cồn Dầu (hoán đổi cùng loại đường bố trí). Về phương thức hoán đổi, chủ hộ chuyển nhượng cho chủ đầu tư 1 lô đất tại khu TĐC do thành phố bố trí để hoán đổi 1 lô đất tại khu vực gần nhà thờ (hoán đổi cùng loại đường bố trí); nếu hoán đổi lên lô đất có mặt cắt đường lớn hơn thì phải nộp thêm khoản tiền chênh lệch theo giá trị do chủ đầu tư xác định. Về chế độ ưu tiên, hộ bàn giao mặt bằng trước được chọn vị trí lô đất trên sơ đồ quy hoạch (kể cả vị trí hai mặt tiền tương ứng) đối với lô đất TĐC do thành phố phê duyệt bố trí hoặc lô đất hoán đổi của chủ đầu tư tại khu vực gần Nhà thờ. Hộ bàn giao mặt bằng sạch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ký cam kết bàn giao mặt bằng được chủ đầu tư hỗ trợ 100% (hoán đổi ngang giá) số tiền chênh lệch giữa giá trị lô đất TĐC và lô đất hoán đổi. Hộ bàn giao mặt bằng sạch từ ngày thứ 16 đến ngày thứ 25 chỉ được chủ đầu tư hỗ trợ 50% số tiền chênh lệch. Và sau 25 ngày kể từ ngày ký cam kết bàn giao mặt bằng hoặc không bàn giao mặt bằng thì không được hỗ trợ.

Nếu chủ hộ có nhu cầu thêm đất ở khu vực nhà thờ Cồn Dầu ngoài lô đất hoán đổi thì trực tiếp giao dịch với chủ đầu tư để giải quyết. Trường hợp chủ hộ có nhu cầu hỗ trợ thủ tục bán đất TĐC do thành phố bố trí thì UBND thành phố sẽ chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố tổ chức bán đấu giá giúp theo trình tự quy định và gửi tiền lại cho chủ hộ. Đối với các hộ không có ý kiến về phương án hỗ trợ chuyển quyền sử dụng đất nêu trên và vẫn không chấp hành bàn giao mặt bằng, giao Hội đồng GPMB dự án tổng hợp, báo cáo UBND thành phố trước ngày 15-7-2017. UBND thành phố không xem xét giải quyết bất kỳ kiến nghị nào phát sinh liên quan đến nội dung bồi thường, hỗ trợ và TĐC của chủ hộ tại dự án KĐTSTHX, đồng thời kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật.

NGUYÊN THẢO

Tin nóng

Tin mới