Đối thoại ICT Việt - Mỹ: Kiến tạo sự kết nối

Trở về Mỹ sau khi dự Đối thoại ICT Việt - Mỹ, Đại sứ David Gross, Điều phối viên về Chính sách Thông tin và Truyền thông Quốc tế, Bộ Ngoại giao Mỹ chia sẻ những ấn tượng về sự phát triển của "loại hình giao thông khác: Viễn thông" của VN và tầm quan trọng của VN trong nhìn nhận của Mỹ về các đối tác ICT.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/48/145831